Systém luxusních betonových bloků
je možné použít jako součást opěrné zdi, základní stavební prvek různých staveb, bariéru nebo zábranu vjezdu, svodidlo a podobně, kde je vhodné, aby byl vzat v potaz i estetický vjem.

Provedení

Luxusní betonový blok je tvořen základním betonovým blokem o výšce 400 mm, 600 mm a 800 mm, délce 1600 mm a 1800 mm,šířce 400 mm, 600 mm a 800 mm, k jehož alespoň jedné boční straně je nerozebíratelně připojena kamenná deska o tloušťce 8 až 160 mm, jejíž rozměry odpovídají rozměrům strany bloku.
U štípaného povrchu je po obvodu kamenickým opracováním vytvořen rámeček pro eliminaci optických nerovností.

Kamenná deska je na vnitřní straně opatřena výztuží pro její ukotvení v betonovém bloku, přičemž výztuž je ke kamenné desce ve výhodném provedení připojena chemickou kotvou.
Vnější povrch kamenné desky může mít různou povrchovou úpravu, jako je vyleštěný nebo otryskaný povrch, popřípadě může být ponechán jako přírodní bez opracování.

Přednosti

Uvedené řešení umožňuje provádět obklady budov a staveb přírodním kamenem bez dodatečných prací na instalaci závěsných prvků. Kombinací použití různých úprav vnějších ploch, barev a odstínů je možné získat různé estetické parametry.

Výhodou je zejména to, že není potřeba žádná údržba, nejsou použity žádné nátěry ani neekologické materiály. Životnost těchto bloků je takřka na věky.
Podstatnou výhodou je značná rychlost stavby a možnost opětovného použití takovýchto bloků při rozebrání. Řešení má velké statické zatížení, čímž je vytvořena kvalitní opěrná zeď.

Kvalita

Naše betonové bloky jsou certifikovány produktovým certifikátem, jsou voděodolné, ohnivzdorné a zvukotěsné.

Použití silného a trvanlivého kontaktního spoje mezi betonem a kamennou deskou vykazuje nejen vysoké adhezní vlastnosti k povrchu kamene, ale také zajišťuje spolehlivost spojení, mrazuvzdornost a nepropustnost pro vodu, což umožňuje navrhované řešení využívat s vysokou mírou spolehlivosti a trvanlivosti.